Voorwaarden

Hieronder kunt u onze voorwaarden downloaden.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden treft u hieronder aan. U stemt er hierbij mee in dat wij u deze voorwaarden langs elektronische weg toesturen. Op verzoek sturen wij u deze nogmaals kosteloos toe.

NLEN